Những công ty tốt nhất được xây dựng trên nền tảng dữ liệu khách hàng

Mira CDP là một Customer Data Platform giúp doanh nghiệp của bạn truy xuất dữ liệu từ mọi nguồn một cách hiệu quả. Từ đó tăng doanh thu và giảm chi phí vận hành tối ưu.

Join the 20,000+ companies using the customer data platform

Trao quyền cho các nhóm sử dụng dữ liệu

Mira CDP thu thập user events từ web & mobile apps và các hệ thống tương tác với khách hàng của doanh nghiệp. Sau đó cung cấp bộ công cụ để các phòng ban có thể sử dụng và khai thác các dữ liệu đó

 

CDP platform

Với Marketing

Một màn hình tổng quát cho khách hàng. Phân đoạn khách hàng theo thời gian thực.

 

Với team Sản phẩm

Lấy dữ liệu đúng. Hiểu được hành vi người dùng tốt hơn.

 

Với đội ngũ Kỹ sư

Một API. Mã nguồn rõ ràng.
SDKs tốt nhất.

 

CDP phục vụ các nhóm Marketing

Chỉ cần 1 màn hình duy nhất với truy cập ở mọi nơi

Thống nhất thông tin khách hàng tương tác tại mọi điểm chạm trên hành trình sử dụng nền tảng và dịch vụ doanh nghiệp của bạn

Persona
CDP cho các nhóm Marketing

Có thể kết nối với các công cụ marketing tốt nhất

Kết nối hơn 300+ công cụ marketing và đo lường trải nghiệm khách hàng theo thời gian thực.

CDP cho các nhóm Marketing

Lấy dữ liệu thời gian thực về người dùng

Nhắm mục tiêu đến đúng phân khúc khách hàng vào đúng thời điểm. Xây dựng nhóm phân khúc và tạo ra các chiến dịch quảng cáo, chăm sóc theo thời gian thực, không phụ thuộc vào đội ngũ vận hành.

persona_audiences
CDP cho đội ngũ làm sản phẩm

Triển khai phiên bản tốt nhất

Hệ thống CDP cho phép các phương pháp thử sai giữa các phiên bản sản phẩm, A/B testing.

CDP cho các nhóm phát triển sản phẩm

Chuẩn hóa dữ liệu

Điều phối dữ liệu giữa marketing, engineering và phân tích với kho dữ liệu chia sẻ.

CDP cho các nhóm Products

Định nghĩa mức độ bảo mật dữ liệu

Tự động phát hiện và phân đoạn mức độ bảo mật dữ liệu (PII) với thời gian thực. Đẩy nhanh việc tuân thủ GDPR, CCPA, …

CDP cho đội ngũ kỹ sư

Đầy đủ API rõ ràng cho đội phát triển

Sử dụng một API để thu thập dữ liệu phân tích, thông qua một nền tảng. Chúng tôi có SDKs cho Javascript, iOS, Android, và hơn 20+ ngôn ngữ server-side.

CDP cho đội ngũ kỹ sư

Truy vấn với SQL.

Chúng tôi sẽ tự động tải dữ liệu phân tích của bạn vào các kho dữ liệu như Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake,…

CDP cho đội ngũ kỹ sư

Triển khai các tính năng tùy chỉnh

Chỉ với 10 dòng JavaScript, bạn có thể xây dựng nhiều phương án tích và không cần đầu tư thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Đường ống dữ liệu toàn diện

Chúng tôi sẽ cùng bạn tạo ra dữ liệu nền tảng cho doanh nghiệp.

Với Mira CDP

Mọi thứ thật ngăn nắp

Không có Mira CDP

Mọi thứ thật hỗn độn